cs:ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html [2020/05/26 12:19]
Jan Chvojka [GEANT OV RSA CA 4 (mezilehlý certifikát)]
cs:ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html [2020/07/03 15:52]
Jan Chvojka
Řádek 5: Řádek 5:
 \\ \\
  
-===== AAA Certificate Services (kořenový certifikát) ​=====+===== RSA certifikáty ===== 
 + 
 +\\ 
 + 
 +==== AAA Certificate Services (kořenový certifikát) ====
  
 ^ Jméno CA      | C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=**AAA Certificate Services** | ^ Jméno CA      | C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=**AAA Certificate Services** |
Řádek 19: Řádek 23:
 \\ \\
  
-===== USERTrust RSA Certification Authority (mezilehlý certifikát) ​=====+==== USERTrust RSA Certification Authority (mezilehlý certifikát) ====
  
 ^ Jméno CA      | C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=**USERTrust RSA Certification Authority** | ^ Jméno CA      | C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=**USERTrust RSA Certification Authority** |
Řádek 33: Řádek 37:
 \\ \\
  
-===== GEANT OV RSA CA 4 (mezilehlý certifikát) ​=====+==== GEANT OV RSA CA 4 (mezilehlý certifikát) ====
  
 ^ Jméno CA  | C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=**GEANT OV RSA CA 4** | ^ Jméno CA  | C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=**GEANT OV RSA CA 4** |
Řádek 45: Řádek 49:
 ^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.usertrust.com/​USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout (crl.usertrust.com)]] | ^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.usertrust.com/​USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout (crl.usertrust.com)]] |
  
-^ Řetěz certifikátů ​ | [[https://pki.cesnet.cz/certs/​chain_TERENA_SSL_CA_4.pem| Stáhnout (PEM)]] |+^ Řetěz certifikátů ​ | {{ :​certs:​chain_geant_ov_rsa_ca_4.pem | Stáhnout (PEM)}} | 
 + 
 +\\ 
 + 
 +===== ECC certifikáty ===== 
 + 
 +\\ 
 + 
 +==== USERTrust ECC Certification Authority (kořenový certifikát) ==== 
 + 
 +^ Jméno CA  | C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=**USERTrust ECC Certification Authority** | 
 +^ Vydavatel ​ | C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust ECC Certification Authority | 
 +^ Platnost od  | 12. únor 2010 | 
 +^ Platnost do  | 18. leden 2038 | 
 +^ Sériové číslo ​ | 5c:​8b:​99:​c5:​5a:​94:​c5:​d2:​71:​56:​de:​cd:​89:​80:​cc:​26 ​ | 
 +^ Otisk SHA1  | d1:​cb:​ca:​5d:​b2:​d5:​2a:​7f:​69:​3b:​67:​4d:​e5:​f0:​5a:​1d:​0c:​95:​7d:​f0 | 
 +^ Otisk SHA256 ​ | 4f:​f4:​60:​d5:​4b:​9c:​86:​da:​bf:​bc:​fc:​57:​12:​e0:​40:​0d:​2b:​ed:​3f:​bc:​4d:​4f:​bd:​aa:​86:​e0:​6a:​dc:​d2:​a9:​ad:​7a | 
 +^ Certifikát CA  | {{ :​certs:​usertrust_ecc_certification_authority.crt | Instalovat (DER)}} ---  {{ :​certs:​usertrust_ecc_certification_authority.pem | Stáhnout (PEM)}} --- {{ :​certs:​usertrust_ecc_certification_authority.txt | Náhled (TXT)}} | 
 + 
 + 
 +\\ 
 + 
 +==== GEANT OV ECC CA 4 (mezilehlý certifikát) ==== 
 + 
 +^ Jméno CA  | C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=**GEANT OV ECC CA 4** | 
 +^ Vydavatel ​ | C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust ECC Certification Authority | 
 +^ Platnost od  | 18. únor 2020 | 
 +^ Platnost do  | 1. květen 2033 | 
 +^ Sériové číslo ​ | eb:​8e:​81:​19:​71:​29:​f4:​af:​64:​ef:​81:​4a:​2f:​50:​ce:​e9 ​ | 
 +^ Otisk SHA1  | 8a:​63:​c0:​19:​62:​01:​65:​b8:​51:​20:​c8:​de:​b3:​36:​2d:​07:​95:​02:​04:​86 | 
 +^ Otisk SHA256 ​ | 08:​37:​99:​e8:​b2:​b9:​01:​6e:​44:​70:​2e:​bf:​9b:​f3:​69:​ce:​25:​3f:​e1:​fb:​eb:​65:​0e:​5d:​f1:​0e:​f4:​4d:​87:​bf:​3b:​ae | 
 +^ Certifikát CA  | {{ :​certs:​geant_ov_ecc_ca_4.crt | Instalovat (DER)}} ---  {{ :​certs:​geant_ov_ecc_ca_4.pem | Stáhnout (PEM)}} --- {{ :​certs:​geant_ov_ecc_ca_4.txt | Náhled (TXT)}} | 
 +^ Aktuální CRL  | [[http://crl.usertrust.com/USERTrustECCCertificationAuthority.crl|Stáhnout (crl.usertrust.com)]] | 
 + 
  
Poslední úprava:: 2020/07/21 15:18