cs:ch-tcs-ssl-ca-2-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:ch-tcs-ssl-ca-2-crt-crl.html [2017/02/10 13:21]
Jan Oppolzer ~~SP~~ změněno na --- (nbsp plugin NEBUDE!)
cs:ch-tcs-ssl-ca-2-crt-crl.html [2017/02/10 13:22] (aktuální)
Jan Oppolzer [TERENA SSL CA 2] sériové číslo zarovnat vlevo
Řádek 15: Řádek 15:
 ^ Platnost od  | 9. říjen 2014 | ^ Platnost od  | 9. říjen 2014 |
 ^ Platnost do  | 8. říjen 2024 | ^ Platnost do  | 8. říjen 2024 |
-^ Sériové číslo ​ |  B0:​FF:​CF:​3A:​1D:​82:​44:​98:​15:​62:​9D:​64:​88:​6A:​41:​65 ​ |+^ Sériové číslo ​ | B0:​FF:​CF:​3A:​1D:​82:​44:​98:​15:​62:​9D:​64:​88:​6A:​41:​65 ​ |
 ^ Otisk SHA1 ​ | 38:​52:​5C:​71:​40:​D2:​85:​04:​0E:​02:​DD:​2A:​7F:​3C:​7D:​BA:​21:​04:​2E:​01 ​ | ^ Otisk SHA1 ​ | 38:​52:​5C:​71:​40:​D2:​85:​04:​0E:​02:​DD:​2A:​7F:​3C:​7D:​BA:​21:​04:​2E:​01 ​ |
 ^ Otisk SHA256 ​ | 2F:​F1:​83:​2D:​E6:​F9:​50:​6A:​AC:​9D:​2C:​77:​57:​EA:​07:​57:​64:​EC:​68:​CC:​9C:​70:​A0:​EC:​E3:​3E:​CC:​61:​60:​7C:​BE:​43 ​ | ^ Otisk SHA256 ​ | 2F:​F1:​83:​2D:​E6:​F9:​50:​6A:​AC:​9D:​2C:​77:​57:​EA:​07:​57:​64:​EC:​68:​CC:​9C:​70:​A0:​EC:​E3:​3E:​CC:​61:​60:​7C:​BE:​43 ​ |
Poslední úprava:: 2017/02/10 13:22