cs:ch-tcs-p-sectigo-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:ch-tcs-p-sectigo-crt-crl.html [2020/05/25 19:38]
Jan Chvojka [AAA Certificate Services]
cs:ch-tcs-p-sectigo-crt-crl.html [2020/05/25 19:38]
Jan Chvojka [USERTrust RSA Certification Authority]
Řádek 19: Řádek 19:
 \\ \\
  
-===== USERTrust RSA Certification Authority =====+===== USERTrust RSA Certification Authority ​(mezilehlý certifikát) ​=====
  
 ^ Jméno CA      | C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=**USERTrust RSA Certification Authority** | ^ Jméno CA      | C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=**USERTrust RSA Certification Authority** |
Poslední úprava:: 2020/07/21 16:24