cs:ch-tcs-p-digicert-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:ch-tcs-p-digicert-crt-crl.html [2017/02/14 12:12]
Daniel Studený
cs:ch-tcs-p-digicert-crt-crl.html [2020/05/19 12:27] (aktuální)
Jan Chvojka
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Kořenové certifikáty a revokační seznamy eScience osobních certifikátů TCS ======+====== Kořenové certifikáty a revokační seznamy eScience osobních certifikátů TCS z předchozího kontraktu======
  
-Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS Personal eScience (gridové osobní certifikáty),​ poskytované od 13.7.2015.+Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS Personal eScience (gridové osobní certifikáty),​ poskytované od 13.7.2015 ​do 30. 4. 2020.
  
 //Pozn.: Tyto eScience certifikáty lze použít i namísto běžných (negridových) certifikátů,​ které v současnosti nejsou vydávány.//​ //Pozn.: Tyto eScience certifikáty lze použít i namísto běžných (negridových) certifikátů,​ které v současnosti nejsou vydávány.//​
Poslední úprava:: 2020/05/19 12:27