cs:ch-tcs-p-digicert-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:ch-tcs-p-digicert-crt-crl.html [2017/02/14 12:12]
Daniel Studený
cs:ch-tcs-p-digicert-crt-crl.html [2017/02/14 12:12] (aktuální)
Daniel Studený
Řádek 3: Řádek 3:
 Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS Personal eScience (gridové osobní certifikáty),​ poskytované od 13.7.2015. Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS Personal eScience (gridové osobní certifikáty),​ poskytované od 13.7.2015.
  
-Pozn.: Tyto eScience certifikáty lze použít i namísto běžných (negridových) certifikátů,​ které v současnosti nejsou vydávány.+//Pozn.: Tyto eScience certifikáty lze použít i namísto běžných (negridových) certifikátů,​ které v současnosti nejsou vydávány.//
  
 {{page>​ch-tcs-p-r-digicert-crt-crl.html&​nofooter}} {{page>​ch-tcs-p-r-digicert-crt-crl.html&​nofooter}}
  
Poslední úprava:: 2017/02/14 12:12