cs:ch-tcs-p-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:ch-tcs-p-crt-crl.html [2015/06/02 16:57]
bozon@cesnet.cz upř.
cs:ch-tcs-p-crt-crl.html [2017/02/14 11:58] (aktuální)
Daniel Studený
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Osobní certifikáty TCS ====== ====== Osobní certifikáty TCS ======
  
-Na této stránce jsou uvedeny odkazy na popisy, certifikáty ​seznamy odvolaných ​certifikátů ​certifikačních autorit poskytujících TCS osobní certifikáty.+===== CA CRL současných osobních ​certifikátů ​=====
  
-===== Nový poskytovatel ​certifikátů - DigiCert =====+Certifikační autority a revokační seznamy osobních ​certifikátů ​vydávaných společností Digicert: 
 +    * [[cs:ch-tcs-p-digicert-crt-crl.html|eScience (gridové) osobní certifikáty]] 
 +//Pozn.: Běžné (negridové) osobní certifikáty nejsou v současnosti vydávány; namísto nich lze použít eScience certifikáty.//​
  
-Od 1. července 2015 dochází ke změně certifikační autority poskytující TCS certifikáty +\\
-ze společnosti Comodo na DigiCert. Kompletně se změnil řetěz CA certifikátů. +
-Podrobnější informace naleznete na stránce k [[cs:​ch-tcs-crt-crl.html|serverovým TCS certifikátům]].+
  
-    * [[cs:​ch-tcs-p-digicert-crt-crl.html|Nové osobní certifikáty - chain CRL]] +===== CA a CRL předchozí služby (pro certifikáty vydané do 30.6.2015) ===== 
-    * [[cs:​ch-tcs-p-comodo-crt-crl.html|Původní ​osobní certifikáty ​- chain a CRL]]+ 
 +Certifikační autority ​revokační seznamy serverových certifikátů vydaných společností Comodo: 
 + 
 +    * [[cs:​ch-tcs-p-comodo-crt-crl.html|Běžné a gridové ​osobní certifikáty]]
  
Poslední úprava:: 2017/02/14 11:58