cs:ch-tcs-p-ca-3-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:ch-tcs-p-ca-3-crt-crl.html [2015/06/02 11:38] (aktuální)
bozon@cesnet.cz vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== DigiCert Assured ID Root CA =====
 +
 +{{page>​crt-digicertassuredidrootca.html&​nofooter}}
 +
 +===== TERENA Personal CA 3 =====
 +
 +^ Jméno CA  | CN=**TERENA Personal CA 3**, O=TERENA, L=Amsterdam,​ ST=Noord-Holland,​ C=NL ||
 +^ Vydavatel ​ | CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=%%www.digicert.com%%,​ O=DigiCert Inc, C=US ||
 +^ Platnost ​ | od 18. listopadu 2014 | 18. listopadu 2024 |
 +^ Fingerprint MD5  | 7C:​EF:​B0:​8F:​8A:​1F:​2B:​86:​46:​80:​10:​4C:​00:​5A:​85:​4F ​ ||
 +^ Fingerprint SHA1  | D3:​56:​DA:​01:​1E:​19:​0B:​10:​BD:​21:​9E:​FhF:​20:​57:​33:​78:​4F:​CF:​A8:​54 ​ ||
 +^ Fingerprint SHA256 ​ | DD:​4E:​0C:​17:​90:​0F:​3F:​C2:​A5:​B7:​B7:​73:​AE:​40:​21:​8A:​D7:​32:​16:​B5:​CE:​5D:​28:​5E:​BF:​FC:​E8:​83:​0D:​0F:​03:​4A ​ ||
 +^ Certifikát CA  | [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​TERENA_Personal_CA_3.crt|Instalovat (DER)]] |  [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​TERENA_Personal_CA_3.pem|Stáhnout (PEM)]] |
 +^ Aktuální CRL  | [[http://​crl3.digicert.com/​TERENAPersonalCA3.crl|Stáhnout (crl3.digicert.com)]] \\ [[http://​crl4.digicert.com/​TERENAPersonalCA3.crl|Stáhnout (crl4.digicert.com)]] ||
  
Poslední úprava:: 2015/06/02 11:38