cs:ch-tcs-ev-ssl-ca-4-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:ch-tcs-ev-ssl-ca-4-crt-crl.html [2020/05/22 15:12]
Jan Chvojka
cs:ch-tcs-ev-ssl-ca-4-crt-crl.html [2020/05/26 12:32] (aktuální)
Jan Chvojka [GEANT EV RSA CA 4 (mezilehlý certifikát)]
Řádek 15: Řádek 15:
 ^ Otisk SHA256 ​ | d7:​a7:​a0:​fb:​5d:​7e:​27:​31:​d7:​71:​e9:​48:​4e:​bc:​de:​f7:​1d:​5f:​0c:​3e:​0a:​29:​48:​78:​2b:​c8:​3e:​e0:​ea:​69:​9e:​f4 | ^ Otisk SHA256 ​ | d7:​a7:​a0:​fb:​5d:​7e:​27:​31:​d7:​71:​e9:​48:​4e:​bc:​de:​f7:​1d:​5f:​0c:​3e:​0a:​29:​48:​78:​2b:​c8:​3e:​e0:​ea:​69:​9e:​f4 |
 ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​aaa_certificate_services.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​aaa_certificate_services.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​aaa_certificate_services.txt | Náhled (TXT) }} | ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​aaa_certificate_services.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​aaa_certificate_services.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​aaa_certificate_services.txt | Náhled (TXT) }} |
-^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl|http://crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl]]<​HTML><​br></​HTML>​[[http://​crl.comodo.net/​AAACertificateServices.crl|http://crl.comodo.net/​AAACertificateServices.crl]] |+^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl|Stáhnout (crl.comodoca.com)]]<​HTML><​br></​HTML>​[[http://​crl.comodo.net/​AAACertificateServices.crl|Stáhnout (crl.comodo.net)]] |
  
 \\ \\
Řádek 29: Řádek 29:
 ^ Otisk SHA256 ​ | 68:​b9:​c7:​61:​21:​9a:​5b:​1f:​01:​31:​78:​44:​74:​66:​5d:​b6:​1b:​bd:​b1:​09:​e0:​0f:​05:​ca:​9f:​74:​24:​4e:​e5:​f5:​f5:​2b | ^ Otisk SHA256 ​ | 68:​b9:​c7:​61:​21:​9a:​5b:​1f:​01:​31:​78:​44:​74:​66:​5d:​b6:​1b:​bd:​b1:​09:​e0:​0f:​05:​ca:​9f:​74:​24:​4e:​e5:​f5:​f5:​2b |
 ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.txt | Náhled (TXT) }} | ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.txt | Náhled (TXT) }} |
-^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl|http://crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl]]  |+^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl|Stáhnout (crl.comodoca.com)]]  |
  
 \\ \\
Řádek 41: Řádek 41:
 ^ Sériové číslo ​ | 04:​7b:​8b:​6d:​09:​b1:​65:​67:​42:​a8:​a7:​c1:​86:​9c:​9f:​aa | ^ Sériové číslo ​ | 04:​7b:​8b:​6d:​09:​b1:​65:​67:​42:​a8:​a7:​c1:​86:​9c:​9f:​aa |
 ^ Otisk SHA1  | 0F:​A8:​18:​8F:​72:​A1:​56:​AD:​14:​53:​0F:​76:​BF:​F0:​C7:​35:​71:​D5:​31:​55 | ^ Otisk SHA1  | 0F:​A8:​18:​8F:​72:​A1:​56:​AD:​14:​53:​0F:​76:​BF:​F0:​C7:​35:​71:​D5:​31:​55 |
-^ Otisk SHA256 ​ | DB:AC:2F:AE:4F:8C:94:9B:1A:30:CF:87:1E:AB:58:95:7F:64:20:B7:97:A5:12:55:06:B8:CE:DD:48:F5:D7:84 |+^ Otisk SHA256 ​ | db:ac:2f:ae:4f:8c:94:9b:1a:30:cf:87:1e:ab:58:95:7f:64:20:b7:97:a5:12:55:06:b8:ce:dd:48:f5:d7:84 |
 ^ Certifikát CA  | {{ :​certs:​geant_ev_rsa_ca_4.crt | Instalovat (DER)}} ---  {{ :​certs:​geant_ev_rsa_ca_4.pem | Stáhnout (PEM)}} --- {{ :​certs:​geant_ev_rsa_ca_4.txt | Náhled (TXT)}} | ^ Certifikát CA  | {{ :​certs:​geant_ev_rsa_ca_4.crt | Instalovat (DER)}} ---  {{ :​certs:​geant_ev_rsa_ca_4.pem | Stáhnout (PEM)}} --- {{ :​certs:​geant_ev_rsa_ca_4.txt | Náhled (TXT)}} |
 ^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.usertrust.com/​USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout (crl.usertrust.com)]] | ^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.usertrust.com/​USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout (crl.usertrust.com)]] |
  
-\\ +^ Řetěz certifikátů ​ | {{ :certs:​chain_geant_ev_rsa_ca_4.pem | Stáhnout (PEM)}} |
- +
-^ Řetěz certifikátů ​ | [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​chain_TERENA_SSL_EV_CA_4.pem| Stáhnout (PEM)]] |+
  
Poslední úprava:: 2020/05/22 15:12