cs:ch-tcs-ev-ssl-ca-4-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:ch-tcs-ev-ssl-ca-4-crt-crl.html [2020/05/25 18:08]
Jan Chvojka [USERTrust RSA Certification Authority (mezilehlý certifikát)]
cs:ch-tcs-ev-ssl-ca-4-crt-crl.html [2020/05/26 12:32]
Jan Chvojka [GEANT EV RSA CA 4 (mezilehlý certifikát)]
Řádek 45: Řádek 45:
 ^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.usertrust.com/​USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout (crl.usertrust.com)]] | ^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.usertrust.com/​USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout (crl.usertrust.com)]] |
  
-^ Řetěz certifikátů ​ | [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​chain_TERENA_SSL_EV_CA_4.pem| Stáhnout (PEM)]] |+^ Řetěz certifikátů ​ | {{ :certs:​chain_geant_ev_rsa_ca_4.pem | Stáhnout (PEM)}} |
  
Poslední úprava:: 2020/07/21 16:01