cs:ch-special.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:ch-special.html [2017/03/03 12:23] (aktuální)
Daniel Studený vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Speciální certifikáty ======
 +
 +Speciální certifikáty vydává pro CESNET společnost [[http://​www.digicert.com/​|DigiCert]] v rámci projektu [[http://​www.geant.org/​Services/​Trust_identity_and_security/​Pages/​TCS.aspx|Trusted Certificate Service (TCS)]].
 +
 +CESNET nabízí následující druhy certifikátů pro zvláštní účely:
 +
 +=====  Certifikáty TCS pro podpis kódu aplikací =====
 +
 +Certifikáty jsou určené vývojářům za účelem podepisování spustitených souborů, programových balíčků a skriptů. Tyto certifikáty mají rozšířené ověření, důvěřují jim všechny běžné operační systémy a uživatelská prostředí a vydávají se pouze na hardwarových klíčenkách (tokenech) bez možnosti exportovat privátní klíč mimo klíčenku.
 +
 +Návod pro podání žádosti o certifikát a jeho použití naleznete na stránce [[tcs-codesigning.html|Certifikáty TCS pro podpis kódu aplikací]].
 +
 +=====  Certifikáty TCS pro podpis dokumentů =====
 +
 +Certifikáty slouží pro elektronické podepisování dokumentů za účelem stvrzení jejich pravosti a zabránění neautorizovaných úprav jejich obsahu. Tyto certifikáty mají rozšířené ověření, mají důvěru ve všech běžných systémech a vydávají se pouze na hardwarových klíčenkách (tokenech) bez možnosti exportovat privátní klíč mimo klíčenku.
 +
 +Návod pro podání žádosti o certifikát a jeho použití naleznete na stránce [[tcs-documentsigning.html|Certifikáty TCS pro podpis dokumentů]].
 +
 +=====  Certifikáty pro roboty =====
 +
 +Tyto gridové certifikáty mají stejné použití jako certifikáty osobní a své uplatnění nalézají všude tam, kde namísto fyzické osoby neinteraktivně podepisuje, šifruje, dešifruje či se autentizuje aplikace, démon, automat či robot. Stejně jako TCS osobním certifikátům i robotovým důvěřuje většina klientů elektronické pošty.
 +
 +Návod pro podání žádosti o certifikát a jeho použití naleznete na stránce [[tcs-robot.html|Certifikáty TCS pro roboty]].
  
Poslední úprava:: 2017/03/03 12:23