cs:ch-server.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:ch-server.html [2017/03/03 12:00]
Daniel Studený [Certifikáty TCS Server]
cs:ch-server.html [2017/03/06 12:42] (aktuální)
Daniel Studený Oprava odkazu.
Řádek 19: Řádek 19:
  
  
-Aby běžné webové prohlížeče důvěřovaly serverovým certifikátům vydaným CESNET CA, je nutné do nich nainstalovat [[ch-CRT-CRL.html#​st-rootcrt|kořenový certifikát]]. Proto jsou pro běžné webové servery vhodnější certifikáty [[st-guide-tcs-server.html|TCS Server]]. Na rozdíl od nich ale nabízí CESNET CA vyšší flexibilitu při definování profilů certifikátů. Proto jsou certifikáty od CESNET CA vhodné pro servery, které vyžadují certifikáty se specifickým obsahem.+Aby běžné webové prohlížeče důvěřovaly serverovým certifikátům vydaným CESNET CA, je nutné do nich nainstalovat [[ch-CRT-CRL.html#​st-rootcrt|kořenový certifikát]]. Proto jsou pro běžné webové servery vhodnější certifikáty [[st-guide-tcs-server2.html|TCS Server]]. Na rozdíl od nich ale nabízí CESNET CA vyšší flexibilitu při definování profilů certifikátů. Proto jsou certifikáty od CESNET CA vhodné pro servery, které vyžadují certifikáty se specifickým obsahem.
  
  
  
Poslední úprava:: 2017/03/06 12:42