cs:ch-personal.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:ch-personal.html [2012/06/04 10:26]
ec@cesnet.cz
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Osobní certifikáty CESNET CA3 ====== 
  
-CESNET CA3 vydává osobní certifikáty použitelné k autentizaci,​ pro digitální podpis a k šifrování dat. 
- 
-Osobní certifikáty jsou vydávány s platností maximálně na 13 měsíců. ​ 
- 
-Pro vyřízení žádosti o certifikát je nutná osobní registrace u registrační úřadu a předložení písemných dokladů potvrzujících správnost identifikačních dat uvedených v žádosti. 
- 
-Z kapacitních a organizačních důvodů vydává CESNET CA3 osobní certifikáty především uživatelům z organizací,​ které nemají a nemohou mít aktivovanou službu [[cs:​tcs-personal.html|Osobní certifikáty TCS]]. Osobní certifikát od CESNET CA3 mohou získat: 
- 
-  * osoby zúčastněné na výzkumných projektech CESNETu, 
-  * správci systémů a služeb provozovaných členy sdružení a institucemi zúčastněnými na výzkumných projektech CESNETu a 
-  * zaměstnanci CESNETu. 
- 
-Doporučujeme upřednostňovat [[cs:​tcs-personal.html|osobní certifikáty TCS]] všude, kde je to možné. ​ 
Poslední úprava:: 2012/06/04 10:26