cs:ch-personal-new.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:ch-personal-new.html [2017/02/22 18:36]
jop@cesnet.cz [Prvotní registrace - ověření totožnosti] -bookmark plugin
cs:ch-personal-new.html [2017/02/22 18:36] (aktuální)
jop@cesnet.cz [Obnovení certifikátu po ztrátě privátního klíče] -bookmark plugin
Řádek 108: Řádek 108:
 Po provedení registrace vám registrační autorita vydá aktivační data pro vydání certifikátu. Ta použijete při generování certifikátu na WWW [[https://​registry.cesnet-ca.cz/​|generátoru certifikátů]]. Po provedení registrace vám registrační autorita vydá aktivační data pro vydání certifikátu. Ta použijete při generování certifikátu na WWW [[https://​registry.cesnet-ca.cz/​|generátoru certifikátů]].
  
-<​BOOKMARK:​ex_affiliation_doc>​**Příklad textu dokladu o příslušnosti k organizaci**+**Příklad textu dokladu o příslušnosti k organizaci**
 <WRAP round tip>​Potvrzujeme,​ že pan X. Y., narozen 1.9.1919 v Libni, trvale bytem Libeňský most 1, 180 00 Libeň, je ke dni 15.8.2001 zaměstnancem První univerzity v Libni.</​WRAP>​ <WRAP round tip>​Potvrzujeme,​ že pan X. Y., narozen 1.9.1919 v Libni, trvale bytem Libeňský most 1, 180 00 Libeň, je ke dni 15.8.2001 zaměstnancem První univerzity v Libni.</​WRAP>​
  
Poslední úprava:: 2017/02/22 18:36