cs:ch-personal-ca4.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:ch-personal-ca4.html [2019/10/01 11:07] (aktuální)
Jan Chvojka vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Osobní certifikáty CESNET CA4 ======
  
 +CESNET CA4 vydává osobní certifikáty použitelné k autentizaci,​ pro digitální podpis a k šifrování dat.
 +
 +Osobní certifikáty jsou vydávány s platností maximálně na 13 měsíců. ​
 +
 +Pro vyřízení žádosti o certifikát je nutná osobní registrace u registrační úřadu a předložení písemných dokladů potvrzujících správnost identifikačních dat uvedených v žádosti.
 +
 +Z kapacitních a organizačních důvodů vydává CESNET CA4 osobní certifikáty především uživatelům z organizací,​ které nemají a nemohou mít aktivovanou službu [[cs:​tcs-personal.html|Osobní certifikáty TCS]]. Osobní certifikát od CESNET CA4 mohou získat:
 +
 +  * osoby zúčastněné na výzkumných projektech CESNETu,
 +  * správci systémů a služeb provozovaných členy sdružení a institucemi zúčastněnými na výzkumných projektech CESNETu a
 +  * zaměstnanci CESNETu.
 +
 +Doporučujeme upřednostňovat [[cs:​tcs-personal.html|osobní certifikáty TCS]] všude, kde je to možné. ​
Poslední úprava:: 2019/10/01 11:07