cs:ch-migrace-z-cesnet-ca.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:ch-migrace-z-cesnet-ca.html [2010/11/04 12:11]
Jan Tomášek
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Postup migrace z CESNET CA ====== 
  
-Od 7. listopadu 2010 stávající CESNET CA přestane vydávat nové certifikáty. Po následujících 13 měsíců, tedy do 7. prosince 2011, bude zajišťovat pouze pravidelné vydávání revokačních listů a případné revokace platných certfikátů. 
- 
-Všem uživatelům a správcům služeb doporučujeme migraci na služby CESNET TCS. Uživatelé jistě ocení rychlejší zpracování žádostí o certifikáty a skutečnost,​ že žádosti zpracovávají kolegové z jejich domovské organizace, nepochybně také ocení až tříletou platnost vydávaných certifikátů. 
- 
-V případě, že organizace nemůže využívat služeb CESNET TCS, je zde k dispozici CESNET CA 3, která je přiravena převzít všechny uživatele takové organizace. 
- 
-===== Migrace osobních certifikátů ===== 
- 
-Postup je popsán na stránce [[cs:​st-user-migrace.html|Migrace od CESNET CA na TCS a CESNET CA3]]. 
- 
-===== Migrace serverových certifikátů ===== 
- 
-Postup je popsán na stránce [[cs:​st-server-migrace|Migrace od CESNET CA na TCS a CESNET CA3]]. ​ 
Poslední úprava:: 2010/11/04 12:11