cs:ch-intro.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:ch-intro.html [2015/09/15 13:54]
ec@cesnet.cz
cs:ch-intro.html [2020/06/29 11:54]
Jan Chvojka
Řádek 28: Řádek 28:
 K ověření identity je možné přijít na registrační míst do Prahy nebo do Brna. **Návštěvu registračního místa (místo i termín) je vždy nutné si předem domluvit na adrese [[ra@cesnet.cz]].** ​ K ověření identity je možné přijít na registrační míst do Prahy nebo do Brna. **Návštěvu registračního místa (místo i termín) je vždy nutné si předem domluvit na adrese [[ra@cesnet.cz]].** ​
  
-**V Praze** nás najdete v sídle sdružení CESNET (adresa výše). Po vstupu hlavním vchodem ​rektorátu ČVUT vystoupejte po schodišti do třetího patra, případně použijte výtah, který je k dispozici vpravo od schodiště za vrátnicí, a u vstupu do CESNETu z telefonního automatu volejte Pracoviště stálé služby. ​+**V Praze** nás najdete v sídle sdružení CESNET (adresa výše). Po vstupu hlavním vchodem ​budovy VŠCHT ​vystoupejte po schodišti do třetího patra, případně použijte výtah, který je k dispozici vpravo od schodiště za vrátnicí, a u vstupu do CESNETu z telefonního automatu volejte Pracoviště stálé služby. ​
  
 **V Brně** je registrační místo umístěno v sídle MetaCentra na adrese:\\ **V Brně** je registrační místo umístěno v sídle MetaCentra na adrese:\\
Řádek 36: Řádek 36:
  
 Hlavním vchodem z Chalupeckého náměstí, vlevo po schodech nahoru půl patra do přízemí, průchodem vlevo mezi JÍDELNOU a automatem na kávu k výtahu v levém křídle. Výtahem do 3. patra. Z výtahu vlevo na konec chodby - dveře č. 4.128 (Centrum CERIT-SC MU a CESNET, z. s. p. o.). Kontakt dostanete od příslušného registračního úředníka. Hlavním vchodem z Chalupeckého náměstí, vlevo po schodech nahoru půl patra do přízemí, průchodem vlevo mezi JÍDELNOU a automatem na kávu k výtahu v levém křídle. Výtahem do 3. patra. Z výtahu vlevo na konec chodby - dveře č. 4.128 (Centrum CERIT-SC MU a CESNET, z. s. p. o.). Kontakt dostanete od příslušného registračního úředníka.
 +
 +
 +===== Podpora certifikátů TCS =====
 +
 +V případě problému nebo dotazu k certifikátu TCS kontaktujte podporu na adrese [[tcs-ra@cesnet.cz]].
 +
 +
 +
 +
  
Poslední úprava:: 2020/06/29 11:54