cs:ch-intro.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:ch-intro.html [2015/09/15 13:54]
ec@cesnet.cz
cs:ch-intro.html [2018/01/31 16:02]
ec@cesnet.cz [Ověření identity]
Řádek 28: Řádek 28:
 K ověření identity je možné přijít na registrační míst do Prahy nebo do Brna. **Návštěvu registračního místa (místo i termín) je vždy nutné si předem domluvit na adrese [[ra@cesnet.cz]].** ​ K ověření identity je možné přijít na registrační míst do Prahy nebo do Brna. **Návštěvu registračního místa (místo i termín) je vždy nutné si předem domluvit na adrese [[ra@cesnet.cz]].** ​
  
-**V Praze** nás najdete v sídle sdružení CESNET (adresa výše). Po vstupu hlavním vchodem ​rektorátu ČVUT vystoupejte po schodišti do třetího patra, případně použijte výtah, který je k dispozici vpravo od schodiště za vrátnicí, a u vstupu do CESNETu z telefonního automatu volejte Pracoviště stálé služby. ​+**V Praze** nás najdete v sídle sdružení CESNET (adresa výše). Po vstupu hlavním vchodem ​budovy VŠCHT ​vystoupejte po schodišti do třetího patra, případně použijte výtah, který je k dispozici vpravo od schodiště za vrátnicí, a u vstupu do CESNETu z telefonního automatu volejte Pracoviště stálé služby. ​
  
 **V Brně** je registrační místo umístěno v sídle MetaCentra na adrese:\\ **V Brně** je registrační místo umístěno v sídle MetaCentra na adrese:\\
Poslední úprava:: 2020/06/29 11:54