cs:ch-cp-cps.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:ch-cp-cps.html [2013/09/05 15:38]
Daniel Studený
cs:ch-cp-cps.html [2019/10/01 10:55] (aktuální)
Jan Chvojka
Řádek 27: Řádek 27:
 ==== CESNET CA Basic Level Certificate Policy and Certification Practice Statement ==== ==== CESNET CA Basic Level Certificate Policy and Certification Practice Statement ====
  
-Kombinovaná //​Certifikační politika a certifikační prováděcí směrnice CESNET CA// popisuje procedury uplatňované CESNET CA při provozu certifikační autority. Vzhledem k mezinárodním závazkům CESNET CA je tento dokument vypracován v angličtině.+Kombinovaná //​Certifikační politika a certifikační prováděcí směrnice CESNET CA// popisuje procedury uplatňované CESNET CA při provozu certifikační autority. Vzhledem k mezinárodním závazkům CESNET CA je tento dokument vypracován v angličtině.
  
 ^ OID ^ Verze ^ Uplatňována od ^ Uplatňována do ^ Text ^ ^ OID ^ Verze ^ Uplatňována od ^ Uplatňována do ^ Text ^
-| 1.3.6.1.4.1.8057.1.2.2.3.1 | 3.1 | 10.4.2012 | | [[ http://​pki.cesnet.cz/​CP/​CESNET_CA_3/​3.1/​CP_CPS_Basic-3.1.pdf|PDF]] |+| 1.3.6.1.4.1.8057.1.2.2.4.0 | 4.0 | 1.10.2019 | - | {{ :​cs:​cpcps-4.0.pdf | PDF}} | 
 +| 1.3.6.1.4.1.8057.1.2.2.3.1 | 3.1 | 10.4.2012 | 30.9.2019 ​| [[ http://​pki.cesnet.cz/​CP/​CESNET_CA_3/​3.1/​CP_CPS_Basic-3.1.pdf|PDF]] |
 | 1.3.6.1.4.1.8057.1.2.2.3.0 | 3.0 | 1.12.2009 | 10.4.2012 | [[http://​pki.cesnet.cz/​CP/​CESNET_CA_3/​3.0/​CP_CPS_Basic-3.0.pdf|PDF]] | | 1.3.6.1.4.1.8057.1.2.2.3.0 | 3.0 | 1.12.2009 | 10.4.2012 | [[http://​pki.cesnet.cz/​CP/​CESNET_CA_3/​3.0/​CP_CPS_Basic-3.0.pdf|PDF]] |
  
Poslední úprava:: 2013/09/05 15:38