cs:ch-cp-cps.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:ch-cp-cps.html [2020/05/26 15:29]
Jan Chvojka
cs:ch-cp-cps.html [2020/05/26 15:31]
Jan Chvojka
Řádek 1: Řádek 1:
  
 ====== Certifikační politiky a prováděcí směrnice ====== ====== Certifikační politiky a prováděcí směrnice ======
 +
 +\\
  
 ===== Certifikáty TCS ===== ===== Certifikáty TCS =====
Řádek 6: Řádek 8:
   * [[https://​sectigo.com/​cps-repository|Certifikační politika a prováděcí směrnice Sectigo]]   * [[https://​sectigo.com/​cps-repository|Certifikační politika a prováděcí směrnice Sectigo]]
   * [[https://​wiki.geant.org/​display/​TCSNT/​TCS+Repository|Certifikační politika a prováděcí směrnice TCS]]    * [[https://​wiki.geant.org/​display/​TCSNT/​TCS+Repository|Certifikační politika a prováděcí směrnice TCS]] 
 +
 +\\
  
 ===== Certifikáty CESNET CA ===== ===== Certifikáty CESNET CA =====
Poslední úprava:: 2020/05/26 15:31