cs:ch-cca-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:ch-cca-crt-crl.html [2019/02/19 11:11]
chvojka@cesnet.cz
cs:ch-cca-crt-crl.html [2019/05/15 01:25] (aktuální)
chvojka@cesnet.cz [CESNET Personal Signing CA 2]
Řádek 45: Řádek 45:
 ^ Otisk SHA1 ​ | C8:​97:​D7:​A2:​14:​EB:​16:​05:​91:​C1:​BA:​7B:​0F:​EA:​22:​62:​A5:​6B:​E3:​BA ​ | ^ Otisk SHA1 ​ | C8:​97:​D7:​A2:​14:​EB:​16:​05:​91:​C1:​BA:​7B:​0F:​EA:​22:​62:​A5:​6B:​E3:​BA ​ |
 ^ Otisk SHA256 ​ | 39:​8F:​2F:​45:​F3:​0C:​80:​52:​B4:​80:​3A:​91:​EA:​4A:​37:​EB:​43:​61:​B6:​7E:​B3:​78:​FE:​75:​BD:​C4:​62:​B3:​54:​2D:​5A:​97 ​ | ^ Otisk SHA256 ​ | 39:​8F:​2F:​45:​F3:​0C:​80:​52:​B4:​80:​3A:​91:​EA:​4A:​37:​EB:​43:​61:​B6:​7E:​B3:​78:​FE:​75:​BD:​C4:​62:​B3:​54:​2D:​5A:​97 ​ |
-^ Certifikát CA  | [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning2.crt|Instalovat (DER)]] --- [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning2.pem|Stáhnout (PEM)]] |+^ Certifikát CA  | [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning2.crt|Instalovat (DER)]] --- [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning2.pem|Stáhnout (PEM)]] --- [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​PersonalSigning2.txt|Náhled (TXT)]] |
  
 ===== CESNET Personal Signing CA ===== ===== CESNET Personal Signing CA =====
Poslední úprava:: 2019/05/15 01:25