cs:ch-cca-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:ch-cca-crt-crl.html [2020/05/25 17:53]
Jan Chvojka
cs:ch-cca-crt-crl.html [2020/05/25 17:55]
Jan Chvojka [CESNET Personal Signing CA 2]
Řádek 45: Řádek 45:
 ^ Platnost od  | 18. dubna 2018 | ^ Platnost od  | 18. dubna 2018 |
 ^ Platnost do  | 28. dubna 2028 | ^ Platnost do  | 28. dubna 2028 |
-^ Sériové číslo ​ | F4:EA:56:82:9A:34  +^ Sériové číslo ​ | f4:ea:56:82:9a:34 | 
-^ Otisk SHA1 ​ | C8:97:D7:A2:14:EB:16:05:91:C1:BA:7B:0F:EA:22:62:A5:6B:E3:BA  ​+^ Otisk SHA1 ​ | c8:97:d7:a2:14:eb:16:05:91:c1:ba:7b:0f:ea:22:62:a5:6b:e3:ba 
-^ Otisk SHA256 ​ | 39:8F:2F:45:F3:0C:80:52:B4:80:3A:91:EA:4A:37:EB:43:61:B6:7E:B3:78:FE:75:BD:C4:62:B3:54:2D:5A:97  |+^ Otisk SHA256 ​ | 39:8f:2f:45:f3:0c:80:52:b4:80:3a:91:ea:4a:37:eb:43:61:b6:7e:b3:78:fe:75:bd:c4:62:b3:54:2d:5a:97 |
 ^ Certifikát CA  | [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning2.crt|Instalovat (DER)]] --- [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning2.pem|Stáhnout (PEM)]] --- [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​PersonalSigning2.txt|Náhled (TXT)]] | ^ Certifikát CA  | [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning2.crt|Instalovat (DER)]] --- [[https://​crt.cesnet-ca.cz/​PersonalSigning2.pem|Stáhnout (PEM)]] --- [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​PersonalSigning2.txt|Náhled (TXT)]] |
  
Poslední úprava:: 2020/05/25 17:55