cs:cert-serial-how-win-msie.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:cert-serial-how-win-msie.html [2017/02/10 13:38]
Jan Oppolzer odebrání "<"
cs:cert-serial-how-win-msie.html [2017/03/21 14:11]
Jan Chvojka
Řádek 3: Řádek 3:
 Zde se dozvíte, jak zjistit sériového číslo osobního certifikátu v prohlížeči Microsoft Internet Explorer. Zde se dozvíte, jak zjistit sériového číslo osobního certifikátu v prohlížeči Microsoft Internet Explorer.
  
-Postup předpokládá,​ že již máte osobní certifikát ve správci naimportován po návštěvě [[https://ejbca.cesnet-ca.cz/​ejbca/​enrol/​cert.jsp|generátoru certifikátů]].+Postup předpokládá,​ že již máte osobní certifikát ve správci naimportován po návštěvě [[https://registry.cesnet-ca.cz/​|generátoru certifikátů]].
  
 (K dispozici je také [[cs:​cert-serial-how-msie9-anim.html|animovaná verze]] návodu)\\ \\ (K dispozici je také [[cs:​cert-serial-how-msie9-anim.html|animovaná verze]] návodu)\\ \\
Řádek 14: Řádek 14:
 {{page>​cert-serial-how-win-common&​nofooter}} {{page>​cert-serial-how-win-common&​nofooter}}
  
-{{page>​cert-serial-win-convert.html&​nofooter}}+
  
Poslední úprava:: 2017/03/21 14:11