cs:cert-serial-how-msie9.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:cert-serial-how-msie9.html [2013/09/12 16:00]
bozon@cesnet.cz
cs:cert-serial-how-msie9.html [2013/09/13 17:37]
bozon@cesnet.cz
Řádek 8: Řádek 8:
   - Zvolte záložku "''​Obsah''"​ <   - Zvolte záložku "''​Obsah''"​ <
   - Klikněte na tlačítko "''​Certifikáty''"​ <   - Klikněte na tlačítko "''​Certifikáty''"​ <
 +  - Aktivujte záložku "''​Osobní''",​ pokud není<
   - Vyberte položku s příslušným certifikátem a klikněte na "''​Zobrazit''"​ \\ (anebo na položku dvojklikněte) <   - Vyberte položku s příslušným certifikátem a klikněte na "''​Zobrazit''"​ \\ (anebo na položku dvojklikněte) <
   - Zvolte záložku "''​Podrobnosti''"​ <   - Zvolte záložku "''​Podrobnosti''"​ <
Poslední úprava:: 2013/09/13 17:37