cs:cert-serial-how-msie9.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:cert-serial-how-msie9.html [2013/09/12 15:53]
bozon@cesnet.cz nený toleruje i "správné" seriály
cs:cert-serial-how-msie9.html [2013/09/12 16:00]
bozon@cesnet.cz
Řádek 54: Řádek 54:
     }     }
   }   }
-  /* inp_ser.onchange = hnd_change; */ 
   inp_ser.onkeyup = hnd_change;   inp_ser.onkeyup = hnd_change;
   inp_ser.onpaste = function(){ setTimeout(hnd_change,​ 0); }   inp_ser.onpaste = function(){ setTimeout(hnd_change,​ 0); }
Poslední úprava:: 2013/09/13 17:37